Nyheder

Herunder finder du de seneste nyheder:

 

08.11.2019

Husk at tage backup af elektroniske oplysninger

Det er vigtigt at tage backup af elektroniske filer og dokumenter. Ejer af Roskilde Teltudlejning, Tom Rasmussen, fortæller her, hvordan det gik, da hackere fik adgang til it-systemerne og blandt andet krypterede 750 ordrer, som ikke kunne genskabes uden at skulle betale løsesum.

I 2015 begik Tom Rasmussen, indehaver af Roskilde Teltudlejning, en fejl. Uvidende om indholdet klikkede han på en mail, der lignede en uskyldig besked fra PostNord. Men det skulle han ikke have gjort. Få sekunder senere var al data i virksomheden krypteret af russiske hackere. ”Min søn havde forinden bestilt et par sko på nettet, så derfor fattede jeg ikke mistanke til den mail. Jeg tænkte bare, at det var godt, at skoene endelig var fremme,” siger Tom Rasmussen. Øjeblikket efter var alle de elektroniske oplysninger i virksomheden krypteret, og Tom Rasmussen modtog en mail fra en russisk hacker, der forlangte en løsesum for at frigive de data, der blev krypteret. Men teltudlejeren gik ikke umiddelbart i panik. Han havde for nylig underskrevet en aftale om ekstern backup af al data med en IT-leverandør. ”Med den aftale følte jeg mig sikker på, at alt kunne genskabes,” siger Tom Rasmussen. Men aftalen viste sig ikke at være meget værd. Kopien af Roskilde Teltudlejnings data viste sig at være for gammel, og informationer om cirka 750 ordrer manglede i systemet. Værdien af dem var 10 millioner kroner.

Frygt for lukning

”Jeg vidste, at de ordrer skulle være der, men jeg kunne ikke se, hvad der var bestilt eller hvornår. Og så gik jeg i panik. Hvis der ikke kom styr på det her, ville jeg være nødt til at lukke mit firma og fyre de omkring 20 ansatte, jeg har i sommerhalvåret,” husker Tom Rasmussen. Tom Rasmussen forsøgte derefter via danske IT-specialister at få låst dataene op. Og mens teltudlejeren vandrede utålmodigt rundt i virksomhedens lagerhal, forsøgte IT-folkene at frigive ordrebogen. Efter otte timers sved på panden måtte de erkende, at det ikke kunne lade sig gøre – krypteringen var simpelthen for dygtigt udført. ”Det er meget svært at konkurrere med de her teenagere, der sidder i en kælder langt væk og skyder de her mails afsted, så man skal virkelig tænke sig om, hver gang man åbner en mail,” siger Tom Rasmussen.

Bedre styr på sikkerheden

Til sidst måtte Tom Rasmussen erkende, at der ikke var andet at gøre end at betale de russiske hackere løsepenge for at låse virksomhedens IT-udstyr op. Han gik på en bitcoinbørs og fik overført pengene. 10 minutter senere var alle hans systemer oppe at køre igen. ”Det var en utrolig lettelse. Jeg ved godt, at man ikke bør betale hackere, fordi man fodrer det forkerte monster, men jeg kunne simpelthen ikke se en anden udvej i den situation: Det var betal eller gå konkurs,” siger Tom Rasmussen. I dag har han helt anderledes styr på IT-sikkerheden. Der tages backup af alle data hver 12. time, og al hans IT ligger i skyen, så ingen kan komme til det via en enkelt uheldig mail.

Ny kampagne for åbenhed om cyberangreb

Denne casehistorie er en del af en ny landsdækkende informationskampagne, som Erhvervsstyrelsen står bag. Læs mere om cybersikkerhed og kampagnen på sikkerdigital.dk

 

30.09.2019

Store bankoverførsler betyder ofte problemer

Bankoverførsler, der ikke minutiøst kan forklares, fører ofte til et torskegilde hos Skattestyrelsen og en skatteregning.

Det bliver understreget igen og igen, at enhver overførsel på bankkontoen enten som et stort beløb eller flere mindre beløb fra samme afsender skal kunne underbygges med en endog meget troværdig forklaring, der helst skal understøttes af retsgyldige dokumenter. Og igen og igen afgøres der sager af landets domstole, hvor en person får forhøjet sin skattepligtige indkomst, idet denne ikke kan komme med en – ifølge domstolene – troværdig og faktaunderbygget forklaring på bankoverførsler og kontante indbetalinger i banken.

 

Husk lånedokumenterne

Dette kan ses af en sag i byretten tidligere på året. En person havde modtaget 1.000.000 kroner på sin bankkonto. Beløbet var så væsentligt, at det førte til en politiundersøgelse, og at det daværende SKAT varslede, at det var en skattepligtig gave. Modtageren af beløbet forklarede til SKAT, at pengene var et lån, og at der ikke skulle ske beskatning af beløbet. Sagen endte i byretten, hvor der blev lagt vægt på, at modtageren af beløbet ikke kunne fremlægge et underskrevet gældsbrev. Der blev i sagsfremstillingen fremlagt et ikke dateret og ikke underskrevet gældsbrev, hvor der ikke kunne redegøres for gældsbrevets historik. Ifølge byretten forelå der derfor ikke en reel tilbagebetalingsforpligtelse. Derudover havde modtageren af beløbet ej heller overvejet at betale beløbet tilbage jf. byrettens afgørelse i juli 2019. Dermed endte det med, at modtageren af 1.000.000 kr. blev kendt skattepligtig af beløbet.

Sagen illustrerer tydeligt, hvor vigtigt det er at have orden i lånedokumenter. Det gælder uanset, om det er et lån mellem uafhængige parter eller et familielån. Lånedokumentet skal underskrives, og der skal være en reel tilbagebetalingsforpligtelse eksempelvis enten igennem løbende afdrag eller pr. anfordring. Husk, at der ikke i et gældsbrev kan indbygges afdrag i form af eksempelvis årlige gaver fra forældre til børn, da der så ikke foreligger en reel tilbagebetalingsforpligtelse.

 

12.09.2019

Dyr tur i mandskabsvogn med 4-årig niece

Da en motorcykelforhandler en søndag eftermiddag blev vinket ind til side af politiet på vej hjem fra et motocross-løb, var det starten på en dyr rundtur i retssystemet og en regning på over 300.000 kroner. Der var tale om en mandskabsvogn, og i bilen sad, ud over ham selv, hans bror og dennes 4-årige datter.

På baggrund af politirapporten krævede SKAT, at han skulle betale 170.000 kroner i registreringsafgift, fordi broderen og pigen ikke var ansat i firmaet. Manden klagede til Landsskatteretten, men Landsskatteretten støttede op om SKAT. Manden hyrede en advokat og klagede til byretten. I byretten fik han forståelse og slap for at betale de 170.000 kroner. Byretten lagde vægt på, at deltagelse i motocross-løbet var forretningsmæssigt begrundet, og at broderen havde en arbejdsmæssig funktion på dagen. Byretten så igennem fingre med, at broderens 4-årige datter var med i bilen, da der ikke var pasningsmuligheder den søndag.

Men Skatteministeriet var ubøjelige og ankede dommen til Landsretten. I Landsretten fik SKAT medhold i, at der var tale om privat brug af en mandskabsvogn, fordi den lille niece på 4 år var med i bilen. Ud over at skulle betale 170.000 kroner i registreringsafgift måtte motorcykelforhandleren af med 64.000 kroner i sagsomkostninger til Kammeradvokaten, og han blev også dømt til at tilbagebetale 32.000 kroner, som han i første omgang havde fået tilkendt i sagsomkostninger ved byretten. Herudover var der udgifter til egen advokat i Landsretten.

Ingen børn i en mandskabsvogn

Sagen viser, at der under ingen omstændigheder må sidde personer i en mandskabsvogn, der ikke har en streng erhvervsmæssig begrundelse. Man skal også passe på med at medtage familiemedlemmer eller andre, som ikke er ansat i firmaet, men der kan ud fra en konkret vurdering være en forretningsmæssig grund til, at andre personer end ansatte deltager, hvis de har en funktion, som kan sidestilles med ansatte.

Reglerne for mandskabsvogne er altså strengere end, hvad der gælder for specialindrettede varevogne, hvor man gerne må have børn med i bilen, hvis man kører til og fra et arbejdssted og eksempelvis sætter børn af i skole på vejen.

 

12.08.2019

Ramt af negative renter?

Har du et indestående i banken, og betaler du renter for det? Læs her, hvordan du kan undgå at betale negative renter, og hvilke rentesatser de forskellige banker opererer med.  

Hvis der står penge på din virksomheds bankkonto, kan du overveje, om det overhovedet kan betale sig at have dem stående, eller om du skal kigge på andre muligheder. Det er nemlig helt sædvanligt at få nul procent i rente på indlån og ikke ualmindeligt, at du skal betale negative renter for at have et indlån i din bank. Det er forskelligt fra bank til bank, hvornår banken opkræver rente af dig og, hvor meget banken opkræver. Du kan se på nedenstående tabel, hvad rentesatserne hos de forskellige banker er.

Kig på dit løbende likviditetsbehov og hav ikke flere penge stående som likvide midler i banken, end du har behov for i din virksomhed. Overskudslikviditet genererer ikke umiddelbart værdi for din virksomhed ved alene at stå i banken. Har du meget overskudslikviditet og langfristet gæld, så overvej at afdrage ekstraordinært på denne eller omlægge gælden. Det er oftest en god ide at udarbejde et likviditetsbudget, så du kan se dit behov for likviditet i din virksomhed.

Har du meget overskudslikviditet kan du også overveje at investere mere langsigtet i eksempelvis udvikling af din virksomhed eller andre projekter. Ved mindre overskudslikviditet kan du overveje at betale dine kreditorer hurtigere, måske kan du endda opnå en kontantrabat eller beregne, om det kan betale sig at indbetale mere i a conto skat eller på anden måde foretage forudbetalinger, hvor det giver fornuft og er forsvarligt.

 

Bank Rentesats på erhvervskunders indlån per 6. august 2019
Danske bank
Op til 1 mio. kr. 0,0 pct.
Over 1 mio. kr. -0,55 pct.
Nykredit
Op til 200.000 kr. 0,0 pct.
Over 200.000 kr. -0,5 pct.
Spar nord
Alle kunder -0,5 pct.
Nordea
De fleste kunder -0,5 pct.
De største kunder følger NBID-renten -0,6 pct.
Jyske Bank
De fleste kunder/som udgangspunkt -0,6 pct.
Sydbank
Alle kunder Individuelt

Kilde: finans.dk

 Forhandl med din bank

Hvis du betaler negative renter eller er i risiko for at gøre det, så tal med din bank. Forklar eksempelvis, hvorfor du har behov for overskudslikviditet, og hvordan du vil nedbringe den, samt hvad vilkårene i så fald vil være. Tal med din revisor om, hvad negative renter betyder for din virksomhed, og om det giver anledning til mulige ændringer.

 

24.05.2019

Pas på, når du handler firmabil med dig selv

Selskabsejere kan ikke nedbringe beskatning af firmabil ved at købe og sælge bilen mellem sig selv og selskabet.

Hvis du har firmabil, skal du beskattes. Dog afhænger beskatningen som udgangspunkt af, hvad købsprisen på bilen er. Det er derfor mest fordelagtigt for dig, at købsprisen er så lav som mulig. Reglerne om beskatning gælder også, når du selv ejer det selskab, som stiller bilen til rådighed for dig. Det beløb, som selskabet har købt bilen til, skal du derfor beskattes af. Det kan være fristende at forsøge at nedbringe denne købesum, når du som selskabsejer frit kan indgå aftaler på vegne af selskabet. Men kan du nu også dette med skattemæssig virkning?

Mellem selskabsejeren og selskabet er der et interessefælleskab, hvor der er en klar formodning for, at parterne vil tilgodese hinandens interesser og ikke kun sine egne. I disse tilfælde stilles der derfor højere krav til handler mellem parterne, da risikoen for snyd er højere her end mellem to uafhængige parter.

 

Ny byretsdom slår ned på køb og salg af samme firmabil

At man skal passe på med køb og tilbagesalg af firmabil ses klart og tydeligt i en ny byretsdom, hvor en selskabsejer, ifølge byretten, havde tænkt lidt for kreativt i forhold til at nedbringe beskatningen. Selskabsejeren købte firmabilen af sit selskab syv måneder efter, at selskabet havde købt den. Købet skete til et langt lavere beløb end det, som selskabet havde købt bilen for, og det kunne ikke godtgøres, at beløbet var markedsværdien. Efter fem måneder solgte selskabsejeren bilen retur til selskabet til et lavere beløb, og bilen blev på ny stillet til rådighed for selskabsejeren. På den måde var købsprisen på bilen blevet nedbragt og dermed også beskatningsgrundlaget.

Byretten mente dog ikke, at køb og tilbagesalg på den måde kunne påvirke beskatningen. Byretten udtalte nemlig, at en handel mellem parter i interessefælleskab både skal ske til markedsværdi og være reel. Handlerne blev ikke anset som reelle, fordi handlerne udelukkende var sket med det formål at nedbringe beskatningen. Der skulle derfor skattemæssigt ses bort fra handlerne, selv om de var civilretlige gyldige, og beskatningen af firmabilen skulle ske ud fra den oprindelige købspris. Selskabsejeren skulle ovenikøbet også beskattes af fri bil i de fem måneder, han selv havde ejet bilen.

 

14.05.2019

Iværksætterselskaber skal omregistreres  

Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for to år enten omregistreres til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kroner eller lukke ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Fra den 15. april 2019 var det ikke længere muligt at stifte nye iværksætterselskaber (IVS). De eksisterende selskaber kan fortsætte i to år frem til den 15. april 2021. I denne periode gælder de hidtidige særlige krav, herunder kravet om årligt at henlægge mindst 25 procent af overskuddet til IVS-reserven, indtil kapitalkravet er opfyldt. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for de to år omregistreres til anpartsselskaber med en selskabskapital på minimum 40.000 kroner eller frivilligt lukkes ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Omregistrering til anpartsselskab

Ved omregistreringen til et anpartsselskab skal selskabets vedtægter ændres, herunder navn og kapitalforhold. Ændringerne skal besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og registreres på Virk.dk. Ved omregistreringen skal selskabet dokumentere, at kapitalen er tilstede. Det kan gøres på to måder. Enten ved at revisor afgiver en erklæring om, at selskabets kapital er tilstede eller ved, at selskabets reviderede årsregnskab viser kapitalens tilstedeværelse.

Hvis det reviderede regnskab anvendes, skal du være opmærksom på:

 • Selskabets reviderede årsregnskab skal indeholde en revisorerklæring uden modifikationer.
 • Årsregnskabet skal vise, at selskabet har mindst 40.000 kroner tilsammen i selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapitalen.
 • Årsregnskabets balancedag skal være senest fem måneder forud for beslutningen om omregistrering.

Hvis omregistreringen foretages på baggrund af det reviderede årsregnskab, skal selskabets ledelse erklære sig om, at selskabskapitalen på minimum 40.000 kroner er tilstede, når omregistreringen besluttes. Ledelsens erklæring skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Omregistrering nu eller senere

Hvis du driver din virksomhed som et iværksætterselskab, skal du overveje, hvornår du ønsker at omregistrere til et anpartsselskab, og hvilken form for dokumentation du ønsker at anvende. Måske er der behov for yderligere kapital, inden omregistreringen kan finde sted? Måske har du allerede nu mulighed for at omregistrere på baggrund af virksomhedens reviderede årsregnskab?

 

30.04.2019

Ejerskifte i familien kan blive dyrere

Hvis du overvejer at ejerskifte din virksomhed til en nærtstående, kan det være, at du skal gøre alvor af dine overvejelser nu. Bo- og gaveafgiften ligger i øjeblikket på seks procent, men den kan meget vel stige, hvis vi får en ny regering efter det kommende folketingsvalg.

Hvis du ejerskifter din virksomhed til en nærtstående, skal du betale seks procent i bo- og gaveafgift. Afgiften er blevet lempet ad to omgange fra 15 procent i primo 2017 til de nuværende seks procent, og af lovgivningen fremgår, at den skal falde yderligere til fem procent i 2020. Det har været fremført, at en eventuel anden farve regering vil arbejde for, at bo- og gaveafgiften stiger igen.

Hvis du påtænker et ejerskifte og kun lige er begyndt på processen, kan det derfor være en god idé at sætte mere skub i overvejelserne, hvis du vil være sikker på at kunne ejerskifte med en bo- og gaveafgift på maksimalt seks procent. På den anden side kan det være en god idé at vente, hvis bo- og gaveafgiftsloven ikke bliver ændret, og afgiften derfor bliver nedsat til fem procent i 2020.

Krav til den nuværende ejer

For at være omfattet af den lave afgift på ejerskiftet skal du som nuværende ejer have ejet virksomheden i mindst et år før overdragelsen, og du eller dine nærtstående skal have arbejdet aktivt i virksomheden i mindst et år. Dette krav indebærer, at du eller dine nærtstående skal have arbejdet i virksomheden i minimum 50 timer månedligt. Hvis din virksomhed er et selskab, skal du som ejer eller dine nærtstående have været med i ledelsen i mindst et år af ejertiden.

 Krav til modtager

Det er også afgørende, at ejerskiftet sker til nærtstående, hvis ejerskiftet skal ske til den lave afgift. Nærtstående defineres overordnet som ægtefælle, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og bedsteforældre. Hvis overdrageren ikke har nogen børn, anser man også søskende og deres børn som nærtstående. Listen er ikke udtømmende, så tal med din revisor om, hvem i din familie, tidligere familie eller samlevende, der defineres som nærtstående. Endvidere må modtager ikke helt eller delvist overdrage virksomheden igen inden for en treårsperiode. I så fald bliver afgiften forholdsmæssigt forhøjet og skal indbetales til Skattestyrelsen.

Krav til virksomhed

Den lave bo- og gaveafgift er forbeholdt ejerskifte af en erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at såkaldte pengetankselskaber, hvor hovedaktiviteten i selskabet er udlejning af fast ejendom og / eller passiv pengeanbringelse ikke kan overdrages med en afgift på pt. seks procent.

Komplicerede regler

Reglerne er komplicerede, så det er vigtigt, at du inddrager din revisor og får professionel rådgivning, således at ejerskiftet foretages korrekt, såfremt du vil overdrage din virksomhed med en afgift på seks procent til dine nærtstående. Og husk at få vendt hele ejerskiftet, herunder dine ønsker for fremtiden både for dig selv og din virksomhed, så du kan få en god ejerskifteproces.

 

11.04.2019

Muligheder for medarbejderaktier

Når en virksomhed drives i selskabsform, kan virksomheden som et frynsegode eller i et forsøg på at fastholde medarbejderne tilbyde en eller flere medarbejdere at blive medejere af virksomheden. Dette kan gøres ved at tilbyde medarbejdere en option til at købe eller tegne aktier i selskabet til favørkurs. Ofte løber optionen i 1-3 år, så medarbejderen kan tage bestik af kursen, før medarbejderen vælger at udnytte optionen. Reglerne gælder også for anparter.

For så vidt angår den skattemæssige behandling af medarbejderaktier, er hovedreglen, at medarbejderne allerede bliver beskattet den dag, hvor de udnytter købe- eller tegningsretten. Forskellen mellem aktiernes handelspris og den pris, som medarbejderen betaler, beskattes som personlig indkomst inklusive AM-bidrag. Skattemæssigt er det altså ikke en fordel, da forskelsbeløbet beskattes på samme måde som løn og på et tidspunkt, hvor man måske ikke har solgt aktierne endnu.

 

Mulighed for at udskyde skatten

Dog gælder den særregel, at man kan tilbyde enkelte medarbejdere aktier til favørkurs, uden at de beskattes på tildelingstidspunktet. For disse aktier gælder det, at de først beskattes den dag, hvor medarbejderen sælger aktierne. Indkomsten vil i disse tilfælde være aktieindkomst. Den helt elementære betingelse for disse optioner er, at fordelen på tildelingstidspunktet ikke må overstige 10 procent af medarbejderens årlige bruttoløn. Hvis en medarbejder således har en løn på 600.000 kroner om året, må firmaet tilbyde aktier til en pris, der ligger op til 60.000 kroner lavere end handelsprisen på det tidspunkt, hvor man tildeler optionen.

I år har lovgivningen desuden gjort det muligt, at man kan tildele medarbejdere en fordel på køb af aktier, der går helt op til 20 procent af bruttolønnen. Men det forudsætter, at tilbuddet fremsættes på lige vilkår til mindst 80 procent af medarbejderne. Mange firmaer er kun interesserede i at tilbyde enkelte nøglemedarbejdere optioner til medejerskab af firmaet, og i disse tilfælde gælder der altså stadig den begrænsning, at fordelen ikke må overstige 10 procent af den enkelte medarbejders årsløn.

Skattemæssigt er det kun en fordel for medarbejderne at få aktieoptioner, hvis de betaler topskat. Topskattegrænsen ligger i 2019 på 558.043 kroner før AM-bidrag.

 

28.03.2019

Er din virksomhed klar til de nye ferieregler?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. september 2019 indtræder en overgangsperiode, hvor særlige regler gælder. Du bør derfor allerede nu overveje, hvilken betydning reglerne får for din virksomhed, og om I er klar til at håndtere de nye regler.

Med den nye ferielov indføres princippet om samtidighedsferie, som indebærer, at lønmodtagere kan holde ferie allerede måneden efter, at ferien er optjent. Eksempelvis optjener en fuldtidsansat lønmodtager 2,08 feriedage i september 2020, og disse feriedage kan afholdes allerede i oktober 2020. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler om forskudt ferie, hvor lønmodtageren optjener retten til ferie i kalenderåret, men først kan afholde den optjente ferie i det efterfølgende ferieår, der begynder den 1. maj. Efter den nye ferielov kan en lønmodtager endda holde ferie, før den reelt er optjent, hvis lønmodtageren og arbejdsgiveren aftaler dette. Det kan eksempelvis blive aktuelt, hvis lønmodtageren ønsker at holde en uges efterårsferie i oktober 2020 uden at have optjent nok feriedage efter det nye princip om samtidighedsferie.

Ligesom i den gældende ferielov optjener lønmodtagere ret til fem ugers betalt ferie om året. Månedslønnede får typisk løn under ferie samt et ferietillæg på 1 procent. Timelønnede får typisk ikke løn under ferie, men i stedet en feriegodtgørelse (feriepenge) på 12,5 procent af feriepengegrundlaget.

Overgangsperioden

Den såkaldte overgangsperiode løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. De feriedage og tilhørende feriemidler, som lønmodtageren optjener i overgangsperioden, skal i første omgang indefryses. Når lønmodtageren rammer folkepensionsalderen, udbetaler Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler de indefrosne midler til lønmodtageren. I nogle tilfælde kan lønmodtageren søge om en tidligere udbetaling, eksempelvis ved overgang til efterløn og førtidspension. Overgangsperioden og indefrysningsordningen sikrer en glidende overgang fra gældende ferielov til den nye ferielov, uden at lønmodtagerne har ret til dobbelt ferie med løn.

Konsekvenser for virksomheder

For hver lønmodtager skal virksomheden opgøre optjente feriedage og tilhørende feriemidler i overgangsperioden. Dette skal indberettes til fonden senest den 31. december 2020. Virksomheden kan vælge enten at indbetale de optjente feriemidler til fonden eller at vente med at indbetale og i stedet beholde midlerne i virksomheden, indtil lønmodtageren når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler indekseres i så fald hvert år, så virksomhedens forpligtelser, der til sin tid skal betales til fonden, stiger år for år. Hvert år sender fonden en opgørelse over stigningen (indekseringen) til virksomheden samt en opkrævning om betaling af feriemidler for lønmodtagere, der er nået pensionsalderen.

Vær opmærksom på, at den nye ferielov indeholder en række yderligere forhold, som kan være relevante for din virksomhed, og som ikke er blevet berørt her.

 

13.03.2019

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed

Hvis du er i virksomhedsordningen, kan det være en god idé at investere virksomhedens overskud i stedet for at hæve beløbet med det samme eller at lade overskuddet stå på din virksomheds bankkonto.

Når du som selvstændig benytter virksomhedsordningen, beskattes din virksomheds resultat med en aconto skat på 22 procent. Hæver du overskuddet, bliver det beskattet som personlig indkomst.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for at vente med at hæve overskuddet og i stedet spare op til hævning senere. Opsparet overskud kan hæves i et senere år, så din personlige beskatning kan udjævnes mellem år med store overskud og år med små overskud. Det kan også være en fordel at opspare overskud i virksomheden til senere hævning på den del af overskuddet, der overstiger grænsen for betaling af topskat, fordi topskattegrænsen øges over de næste kommende år.

Har du valgt at opspare virksomhedens overskud, kan det desuden være en fordel at investere overskuddet frem for at lade beløbet stå på en lavt forrentet bankkonto. Skattereglerne gør, at du skal være opmærksom på, hvad din virksomhed investerer i. Du kan som udgangspunkt ikke investere direkte i aktier eller værdipapirer, uden at dette udløser en personlig beskatning. Men du har dog en række andre muligheder for at investere, uden at det udløser personlig beskatning. Det gælder følgende:

 • Aktier og investeringsbeviser, hvis de udstedes af kollektive investeringsinstitutter, der geninvesterer afkastet med lagerbeskatning (akkumulerende investeringsforeninger),
 • Forrentede indeksobligationer, der er låst til et indeks med fast afkast,
 • Andelsbeviser i erhvervsfremmende foreninger,
 • Konvertible obligationer. Dog kun så længe de ikke konverteres til aktier.

Vær opmærksom på, at hvis du investerer i værdipapirer, der ikke efter lovgivningen og praksis kan indgå i virksomhedsordningen, vil det medføre, at Skattestyrelsen vil anse dette for en hævning til personlig brug med dertilhørende personlig beskatning.

Oplysninger om investeringer skal medtages i indberetninger til Skattestyrelsen.

 

28.02.2019

Skattefordel ved at investere i små virksomheder

Investorer får et særligt skattefradrag ved investering i unoterede selskaber, der er i en opstartsfase eller som skal udvide til nye markeder. Fradraget udgør 59 procent af anskaffelsessummen.

Har du planer om at investere en del af din personlige formue i aktier, giver skattelovgivningen dig mulighed for at udnytte et skattefradrag baseret på investering i unoterede selskaber. Det nye investorfradrag giver et fradrag uden genbeskatning, hvis du blot beholder aktierne i tre år. Investorfradraget skal ikke modregnes i aktiernes anskaffelsessum.

Betingelser for investorfradrag

 • Selskaber, fonde og foreninger kan ikke bruge de nye regler. Kun personer kan få investorfradrag.
 • Investeringen skal ske ved kontant indbetaling som en kapitalforhøjelse eller som køb af kapitalandele i et selskab, hvor investeringen har stået på en bankkonto i forbindelse med stiftelsen.
 • Investeringen skal foretages i selskaber, der enten er i en opstartsfase eller i selskaber, som er i en vækstfase. Et selskab er i en opstartsfase, hvis der er gået højst syv år, fra selskabet har sendt sin første faktura.
 • Du eller din nære familie må ikke eje kapitalandele i selskabet i investeringsåret eller de to foregående år, og i samme periode må I ikke have solgt aktiver til selskabet.
 • En godkendt revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt selskabet lever op til ovennævnte betingelser.

Du må ikke sælge de erhvervede kapitalandele de første tre år efter investeringen, og selskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå i passiv kapitalanbringelse i investeringsåret og de følgende tre år. Som investor skal du give skriftlig oplysning om, at der foretages investorfradrag til selskabet, der investeres i. Fonden eller selskabet skal indberette fradraget.

Der gælder ikke nogen mindstegrænse for investeringernes størrelse, og investeringen må gerne være fordelt på flere unoterede selskaber.

Så meget kan du trække fra:

Årligt loft på investering 2019-2022 400.000 kroner
Fradragets størrelse 59,0 % 236.000 kroner
Skatteværdi af fradraget 25,6 %  60.416  kroner

Som du kan se af ovenstående tabel, får du en kontant skatterabat på 60.416 kroner, hvis du har udnyttet investeringsloftet i 2019 og investeret for i alt 400.000 kroner.

 

18.02.2019

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem

Fra 1. februar 2019 skal du indberette medarbejderes løn hver måned, også selv om beløbet er 0 kroner. Glemmer du dette, kan du risikere en bøde hos Skattestyrelsen på 800 kroner.

Tidligere kunne du nøjes med kun at indberette løn for medarbejdere i de måneder, hvor de har fået løn, det vil sige sporadisk angivelse til Skattestyrelsen. Fra 1. februar 2019 blev denne mulighed fjernet, og du skal nu indberette beløbet 0 kroner for de måneder, hvor dine medarbejdere ikke får løn. Gør du ikke dette, vil Skattestyrelsen lave en skønsmæssig ansættelse, der resulterer i et gebyr på 800 kroner.

Du skal indberette 0 kroner i e-indkomstsystemet enten månedligt eller for en længere periode, hvor du ved, at du ikke har medarbejdere. Flere lønsystemer kan også håndtere indberetningerne for dig.

Har du medarbejdere, der i en måned får løn og andre, der ikke får løn, skal du indberette for alle medarbejdere.

Hvis du ikke længere skal være arbejdsgiver

Såfremt du ikke har medarbejdere og ikke forventer at få dette for det næste år, kan du overveje at afmelde din pligt som arbejdsgiver. Denne pligt afmelder du på følgende måde:

 1. Login på Virk.dk med din virksomheds oplysninger
 2. Fremsøg virksomhed med CVR-nummer, eller vælg den under Dine virksomheder.
 3. Klik Ændre, og vælg Ændre/Rediger virksomhed.
 4. Afmeld pligten under ”Arbejdsgiver” ved at klikke ud for feltet Afmeld.
 5. Tjek, at du får en kvitteringsmail fra Virk.dk. Afmeldelsen er først gennemført, når du har fået den.

 

31.01.2019

Billigere elektricitet i sommerhuset

Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen. 

Synes du også, at din elregning i sommerhuset løber af sporet i de kolde vintre? Du er ikke den eneste. Elafgiften i danske sommerhuse udgør i dag cirka 90 øre per kWh og er dermed blandt de højeste i EU. Dette bliver nu ændret ved at ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger. Formålet er at give sommerhusejere incitament til at benytte grøn strøm i stedet for brændeovne. Det betyder, at sommerhusejere kan se frem til nedsat elafgift på cirka 25 øre per kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Besparelsen afhænger derfor af husets størrelse og elforbrug.

Loven blev vedtaget den 29. januar 2019 og træder allerede i kraft 1. februar 2019. Nedsættelsen af elafgiften kan ske fra 1. maj 2019.

Kræver tre steps

Sommerhuse bliver nu omfattet af elafgiftsloven § 6, der i dag kun gælder for helårsboliger. Sommerhusejere skal derfor for at opnå en reduceret elafgift fremover sørge for følgende:

 • Undersøge om sommerhuset er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som el-opvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig. Det kan du gøre på BBR.dk eller OIS.dk. Her kan du også finde vejledninger til, hvordan du retter oplysningerne.
 • Når registreringen er på plads, kan du ansøge din el-handelsvirksomhed om at få reduceret elafgiften. Ansøgning sker typisk via en blanket udstedt af el-handelsvirksomheden.
 • Husk at tjekke på strømafregningerne efter maj, om der står en linje med reducering af elafgift på afregninger der overstiger 4.000 kWh. Dette beløb udgør din besparelse.

14.01.2019

Kontant betaling må maksimalt være 8.000 kroner

Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling.

 

Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner. Flere betalinger, som vedrører samme leverance eller ydelse, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger samtidig anses som en samlet leverance, når de sker inden for samme kalenderår.

 

Virksomheder

For virksomhederne gælder kravet om elektronisk betaling over 8.000 kroner både ved køb af varer og ydelser. Hvis en erhvervsdrivende eksempelvis køber en varebil for 30.000 kroner, som betales med kontanter, er sanktionerne følgende:

 

 • Køberen hæfter for momsen, hvis sælgeren ikke indbetaler. Du kan altså komme til at hænge på momsregningen, hvis leverandøren går konkurs og SKAT opdager, at der ikke er betalt moms af salget
 • Der er ikke fradrag for udgifter til det kontante køb. Varebilen kan altså ikke afskrives i skatteregnskabet

 

Privatpersoner

For privatpersoner gælder kravet om digital betaling som udgangspunkt kun køb af ydelser. Dog gælder kravet også køb af varer i tilknytning til en ydelse. Det kan eksempelvis være udgifter til reservedele til en bil, når du sender bilen til reparation hos en automekaniker. Stadig er det kun et problem, hvis det kontante beløb inklusive moms overstiger 8.000 kroner. Hvis der er tale om et rent varekøb, må du som privat gerne betale kontant uanset beløbets størrelse. Det er eksempelvis ikke noget problem, at du går ind i en elektronikforretning og køber en fladskærm for 15.000 kroner og betaler kontant.

 

Hvis du betaler en tømrer 9.000 kroner kontant for at udskifte et vindue i dit hus, risikerer du at hæfte for håndværkerens betaling af AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse. Hvis skatteforvaltningen påpeger, at håndværkeren ikke har betalt moms og skat af pengene, kan forvaltningen kræve hele beløbet af dig, hvis tømreren ikke kan betale.

 

En lempelse for private borgere er dog kommet i 2019. Som privatperson er du nemlig fri for hæftelse, hvis du kan fremvise en behørig faktura som klart identificerer leverandøren, selvom du har betalt regningen kontant.

 

Indberet digitalt til skatteforvaltningen

Både privatpersoner og virksomheder kan undgå konsekvenserne af kontant betaling ved at indberette købet til skatteforvaltningen via TastSelv. Her skal du give oplysninger om fakturaen, så forvaltningen entydigt kan identificere, hvem leverandøren er. Indberetning af købet til forvaltningen skal ske senest ved udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori købet er foretaget. Privatpersoner skal indberette et køb af en ydelse senest 14 dage fra betalingen, dog senest en måned efter at regningen blev modtaget.

 

21.12.2018

Udskydelse af nye regler for moms på gavekort

De nye strammere regler om afløftning af moms på nyudstedte gavekort udskydes til 1. juli 2019 og gælder altså ikke fra og med 1. januar 2019.

 

Det var hensigten, at alle momsregistrerede virksomheder, der udsteder gavekort, skulle afløfte udgående afgift allerede ved udstedelsen og dermed salget af gavekortet fra og med 1. januar 2019. Det er nu udskudt til 1. juli 2019.

 

Det giver bedre tid til at indrette it-systemerne til de nye regler, herunder håndtering af gavekørt udstedt før og efter årsskiftet.

 

11.12.2018

Stramning af momsregler på gavekort

Fra og med 1. januar 2019 skal du allerede afløfte moms på nyudstedte gavekort med det samme og ikke først, når kunden indløser det. Det betyder, at du skal holde ekstra styr på momsregnskabet på gavekort udstedt enten før eller fra og med den 1. januar 2019.

 

Efter årsskiftet skal alle momsregistrerede virksomheder, der udsteder gavekort, afløfte udgående afgift allerede ved udstedelsen og dermed salget af gavekortet. Som reglerne er nu, skal du først afløfte momsen, når gavekortet bliver anvendt.

 

Hvem gælder de nye regler for

Alle momsregistrerede virksomheder i Danmark bliver som udgangspunkt ramt af de nye skærpede regler for momsafregning på gavekort. Der er dog to overordnede undtagelser, der gør, at du ikke skal afløfte moms ved udstedelse af gavekortet, men i stedet når gavekortet indløses.

 

 1. Er det muligt at bruge gavekortet på varer eller ydelser i udlandet, eksempelvis et hotelophold, skal du ikke afløfte moms ved udstedelsen af gavekortet.

 

 1. Er det muligt også at købe ikke-momsbelagte varer for gavekortet, skal der ikke afløftes moms ved udstedelsen af gavekortet. Det kan eksempelvis være et gavekort, der kan bruges til en kulturel oplevelse som eksempelvis et besøg i en zoologisk have. Her er der ikke moms på entrebilletten, men der er moms på en lang række af de varer og ydelser, der derudover ofte kan købes i en zoologisk have. Det kan også være, hvis du eksempelvis sælger aviser eller frimærker.

Pas på bogføring og momsafregning

Allerede udstedte gavekort skal behandles efter de nugældende regler, også efter de nye regler er trådt i kraft. Det betyder, at du fremover skal se på udstedelsesdatoen på gavekortet, når det bliver indløst, eller på anden måde holde styr på hvornår momsen skal afløftes. Hvis gavekortet er udstedt før 1. januar 2019, skal du afløfte moms på varen eller ydelsen, som var det ethvert andet salg. Hvis gavekortet er udstedt fra og med 1. januar 2019, skal du ikke afløfte moms på varen eller ydelsen, da momsen allerede er afløftet ved udstedelsen af gavekortet. De nye regler kræver med andre ord en tilpasning af din virksomheds bogholderi, herunder især registrering af salget af gavekort samt indløsning heraf.

 

Venter på vedtagelse

Folketinget har endnu ikke vedtaget loven, der ændrer momsafløftningstidspunktet. Det forventes, at Folketinget vedtager lovændringen den 20. december.